Är el cigg farligt är kan det förlänga livet?

I samhällsdebatten hör man från tid till annan att e-cigaretter är lika giftiga som tobakscigaretter. Detta stämmer ej. Du kan ej jämföra e–ciggen med tjärcigg. Om el cigarett är farligt är alltså inte relevant om vi jämföra med standard cigg.

cigaretter

Självfallet finns det hälsorisker även med e-cigarett, särskilt om de saluförs utanför Sverige. Om man icke beställer e- cigg som saknar nikotin bör man räkna med att dom kan vara lika vanebildande som standard cigg.

Visste ni att det är e-juicen som skiljer e cigg utan nikotin mot de som har det?

Det är alltså märkbar skillnad på el cigg utan nikotin och den som har nikotinet. I Sverige kan man enbart tjacka dom som saknar och dom e-cigaretterna skänker intet beroende. Du kommer att handskas med elektronik som ni håller nära ansiktet.

Om man köper e–cigarett från utlandet, tänk på att undersöka den noggrant. För att förhindra bekymmer med batterier som exploderar och dylikt så är det alltså bäst att köpa svenskt. Det finns ingen särskild e- cigg åldersgräns om man köper utan nikotin men det säger sej självt att det här ej är någonting för barn.
E-cigg som saknar nikotin ger noll beroende. För den som icke röker är den varianten bäst. Men den som önskar lägga av med att tobaksröka kanske ser en fördel med att fortsätta med nikotinet. Men sanningen är att de typer som saknar nikotin oxå funkar vid rökavvänjning.

Under vilka omständigheter är e- cigg skadligt?

Det är ingen bra tanke att starta med nikotincigg om man inte någonsin blossat förut. För den som inte någonsin kommit i kontakt med nikotin är det el cigarett SOM ÄR skadligt. Men se upp, de kan göra dig beroende av vanliga cigg.

Därför är vanliga cigaretter skadliga

Du kan ej bara säga att e- cigarettER ÄR FARLIGA utan att också prata om vanlig rökning. Ifall man ställer dessa tvenne mot varandra så rör det sej om stora skillnader. Om vi ser det så är el-cigaretten mycket finare. I och med att många unga hellre blossar el cigaretter utan nikotin så kan du se att den allmänna hälsan förbättras och miljön blir trevligare för alla!