Glukosamin – ett kosttillskott

Är inte rörligheten som den borde? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställande av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder samt brosk. Glukosamin är alltså en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran ej produceras som den borde hos samtliga personer.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Exempelvis kan stigande ålder samt tuff träning medföra att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är väldigt hög och har en dämpande effekt som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med bristfällig framställning av hyaluronsyran uppstår p.g.a. brist av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stoppa alternativt lindra nötning på leder samt brosk. Flertal personer har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det många upplever som en fördel är att det inte genererar några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan således inte tar skada av. Till exempel kan patienter med mild grad av knäartros känna symtomlindring genom att behandlas med hjälp av glukosamin. Personer med ledproblem av typen osteoartros har blivit fullkomligt fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid bruk av glukosamin. För många har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och har kompletterande effekt på den kroppsegna produktionen. I jämförelse med antiinflammatoriska preparat såsom naproxen samt ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors nyttjande. Därtill har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan leda till biverkningar. nyponpulver och strandnypon ersätts av 100% glukosamin.

Effekten av glukosamin har testats i relation till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat uppenbar lindrande effekter för smärta, rörlighet samt svullnad i leder.

glukosamin ämnet i nyponpulver och grönläppad mussla

När intaget av glukosamin ökas verkar också produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen tillta. Det kan rentav resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli helt å hållet återställt.