Ha koll på vilka biverkningar som kan uppstå vid intag av glukosamin

Nästan alla mediciner och kosttillskott kommer med risken för biverkningar och det är något som man ska vara väl medveten om. Innan man ens börjar se sig om efter hjälp mot artros så är det väldigt viktigt att man är fullständigt säker på att man verkligen lider av denna sjukdom. Det är ju onödigt att drabbas av glukosamin biverkningar ifall man inte ens behövde preparatet för att man I själva verket har ett annat bekymmer.

Detta gäller för människor såväl som för djur. Artros katt ger i stort sett samma symtom som artrosen hunden och hästen kan drabbas av, men man ska inte gissa utan först få en undersökning utförd och få artrosen konstaterad!

Köp Bra glykosamin foto

Glukosamin biverkningar människa

Hos folk så har man konstaterat att glukosamin biverkningar kan innefatta:

• Huvudvärk
• Dyspepsi
• Klåda
• Utslag på huden
• Trötthet och dåsighet
• Erytem
• Yrsel
• Ödem
• Förhöjt kolesterolvärde
• Försämrad diabetes
• Förvärrad astma
• Tarminflammation
• Ledvärk

Nu är glukosamin ett kroppseget ämne som kroppen själv tillverkar och vi får i oss via mat, framför allt finns det mycket i skaldjur samt mussor. Att biverkningar uppträder är följaktligen de facto oerhört sällsynt.

Något som är utmärkt med glukosamin Sverige godkänner är att glukosaminprodukter klassas som läkemedel och det gör att man testar och finner biverkningar i större mån än vad som gäller för andra naturliga preparat. brosk
Det har upptäckts flertal nya biverkningar på glukosamin, men det ska sägas att det hör till det ovanliga med de allra farligaste problemen som exempelvis förvärrad diabetes.

Det finns nämligen en del biverkningar som är lite allvarligare än andra och som bör beaktas av den som har diabetes, astma alternativt som tar mediciner som kan tänkas påverkas av glukosaminet.

Den som inte lider av någon annan sjukdom och som i övrigt håller bra kost och dessutom använder sig av ett bra träningsprogram mot artros behöver inte oroa sig för besvärliga biverkningar av glukosamin tabletter eller pulver.

Glukosamin till hund och andra djur

Om du vill ge glukosamin till katt, hund eller häst så är det självklart så att också djur kan drabbas av biverkningar. Glukosamin till häst kommer i pulverform och det är ofta så att man kan nyttja samma pulver till andra djur men i mindre mängder. Det gäller att bevaka djuret för att se vad som händer då man väl börjar äta tillskottet.

Några av de glukosamin hund biverkningar som har rapporterats är matthet, rolöshet och minskad aptit. Det finns även några som menar att ökad aptit kan ses som en av de glukosamin hund biverkningar som man bör hålla utkik efter.

Om man behandlar ett djur och märker skillnader så kan man ju alltid ta en paus för att observera ifall biverkningen försvinner. Problemet med artrosen kvarstår men det finns ju fler artros behandlingar, tex. msm, som man kan använda sig av så man behöver inte fullkomligt förlita sig på glukosaminet.

Använd glukosaminet på korrekt sätt

För att undvika glukosamin biverkningar så är det betydelsefullt att glukosaminet används på rätt sätt. Samtala alltid med en läkare ifall du lider av sjukdomar såsom astma och diabetes för att se till att det verkligen är okej för dig att ta glukosamintillskott. Det är även relevant att du följer utvecklingen för att bedöma hur kosttillskottet hjälper dig och för att fort upptäcka eventuella biverkningar.